Καλώς ήρθατε

Εάν είστε συνδρομητής των COSMΟΤΕ Managed Network Services, για την είσοδό σας στο Portal παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα username και password των υπηρεσιών (ως username βάζετε ΜΟΝΟ το user id σας, π.χ. "customername" και όχι customername@otenet.gr):

  • COSMOTE Business Telephony Internet/VPN ή/και
  • COSMOTE IP VPN

Εάν είστε συνδρομητής υπηρεσιών COSMΟΤΕ Managed Network Services για COSMOTE IP VPN ή COSMOTE Dedicated Internet Access υπηρεσιών μέσω σταθερών συνδέσεων όπως Μισθωμένες Γραμμές ή Metro Ethernet, για την είσοδό σας στο Portal παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία πρόσβασης που σας δόθηκαν μέσω ηλεκτρονικής επιστολής όταν ενεργοποιήθηκε η συνδρομή σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών COSMOTE τηλεφωνικά, χωρίς χρέωση, στο 13818 ή στο support@otebusiness.gr

Σημείωση: H υπηρεσία παρέχεται από τον ΟΤΕ Α.E.